5%


Chestionar cu privire la evaluarea gradului de cunoaștere și implementare a cerințelor privind proiectarea și construirea de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB - nearly Zero-Energy Building)  în România

Prezentul chestionar își propune să evalueze gradul de cunoaștere și implementare a nZEB în România.
Demersul este parte din proiectul „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor” (cod SIPOCA 731), implementat de Rheinbrucke și Global Design.

Vă invităm să participați la acest chestionar, al cărui timp de completare este de cca. 6 minute.
Chestionarul este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înțelegerea agregată a cunoașterii și implementării nZEB în România.

 Vă mulțumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră!
Powered by QuestionPro